Contactează-ne

Adresa: Bd. Revoluției 1989, Nr. 9, et. 5, Timişoara
Telefon: –
E-mail: nica.luminita@umft.ro

Colectivul clinicii universitare

Şef clinică universitară

📲 Telefon: 0744862557

📧 Email: nica.luminita@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: –

📧 Email: cirligeriu.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email:  ruja.andreea@umft.ro

📃Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: tapalaga.gianina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: velea.oana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: carina.neagu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0722701871

📧 Email: boariu.marius@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: marinescu.adrian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: horhat.razvan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: roxanaclinci@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: mihaipaven@yahoo.com

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina de Odontoterapie şi Endodonţie a fost înfiinţată în cadrul Facultăţii de Stomatologie a Universităţii de Medicină din Timişoara în anul 1963 sub conducerea Prof. Dr. Nicolae Duţescu. In anul 1964 la conducerea Disciplinei a urmat Prof. Dr. Victor Severineanu, fiind urmat apoi din anul 1992 de Prof. Dr. Ioana Nica, respectiv de către Prof. Dr. Virgil Cârligeriu din anul 2009.

În cadrul acestei discipline activează în prezent 9 cadre didactice titulare şi 5 suplinitoare, ce coordonează cursurile şi stagiile clinice de Odontoterapie şi Endodonţie ale studenţilor anilor III, IV şi V ai Facultăţii de Medicină Dentară, secţiile cu predare în limbile română şi engleza, dar şi ai studenţilor din anul III ai Colegiului de Asistenţă Dentară. Disciplina dispune logistic de 5 cabinete dotate cu un număr de 24 de unituri dentare şi un microscop operator endodontic.

Din anul 2009, odată cu înfiinţarea noii specialităţi de Endodonţie, cadrele didactice ale disciplinei îndrumă şi coordonează anual activitatea de pregătire a medicilor rezidenţi în această specialitate şi în specialităţile înrudite.

Curricula cursurilor de Odontoterapie şi Endodonţie este continuu actualizată pentru a fi in concordanţă cu standardele actuale impuse de societăţile internaţionale de profil şi cu celelalte curricule europene de specialitate, fiind permanent îmbogăţită cu ultimele noutăţi în domeniu. Pe lângă stagiile clinice, anual sunt organizate cursuri şi workshop-uri pentru studenţi şi tineri medici din Timişoara şi din alte centre universitare, iar cadrele didactice ale disciplinei sunt implicate activ în organizarea de manifestări ştiinţifice şi participarea ca lectori la congrese de profil din ţară şi străinătate.

Începând din anul 2014, disciplina de Endodonţie organizează din doi în doi ani, în colaborare cu Societatea Română de Microscopie Dentară, singura Şcoală Internaţională de Vară de Endodonţie din Europa, în cadrul căreia, în afară de membrii disciplinei, sunt invitate pentru a susţine conferinţe şi workshop-uri o serie de cadre didactice şi endodontişti de prestigiu din ţară şi din străinătate.

Disciplina de Odontoterapie Conservativă si Restauratoare se întinde cu tematica de curs şi stagiu pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, secţiile română şi engleză, pe parcursul unui întreg an universitar (anul III de studiu). Conform curriculei, cursul de Odontoterapie se desfăşoară în semestrul I sub titulatura “Tehnologia preparării şi restaurării conservative a leziunilor ţesuturilor dure dentare”, iar tematica lucrărilor practice desfăşurate în cadrul modernului Laborator de Fantom al facultăţii este în deplină concordanţă cu cea a cursurilor. Semestrul al II-lea este în întregime unul clinic şi pune pentru prima dată studenţii noştri în contact direct cu pacienţii, tematica de studiu fiind reprezentată de “Patologia clinică a cariei dentare şi indicaţiile clinico-terapeutice”. În acest sens, studenţii sunt instruiţi teoretic şi practic în realizarea tratamentelor leziunilor ţesuturilor dure dentare conform ultimelor concepte în domeniu, fiind totodată îndrumaţi să deprindă o atitudine clinică corectă în izolarea pacientului, prepararea modifictă a cavităţilor şi restaurarea adezivă folosind materiale compozite moderne şi tehnici de ultimă generaţie, precum şi în protejarea pulpei dintelui.

Disciplina de Endodonţie se întinde cu tematica de curs şi stagiu pe parcursul a 2 semestre, astfel: în semestrul I din anul IV şi în semestrul II din anul V, având ca obiect de studiu “Diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor inflamatorii ale pulpei dintelui”, respectiv “Necroza pulpară şi complicaţiile acesteia”, precum şi noţiuni despre Retratamentul endodontic. Activitatea Disciplinei de Endodonţie este axată pe instruirea studenţilor în diagnosticarea corectă a afecţiunilor pulpare şi a complicaţiilor acestora, cât şi pe realizarea unor tratamente endodontice moderne, în deplină concordanţă cu cerinţele actuale ale Endodonţiei. Protocoalele noastre de lucru prevăd obligatoriu izolarea dinţilor cu sistemul de digă, măsurarea electrometrică a lungimii de lucru folosind foramen locatorul, prepararea cu conicităţi sporite a spaţiului endodontic cu ajutorul instrumentelor manuale standardizate (în anul IV de studiu), dar şi a instrumentelor moderne rotative din aliaje de nichel-titan (în anul V), disciplina dispunând de un număr de 16 motoare endodontice de ultimă generaţie şi de 10 sisteme de obturare cu materiale termoplasticizate. Din protocolul clinic fac parte şi irigarea spaţiului endodontic cu soluţii de hipoclorit de sodiu în alternanţă cu soluţii de EDTA, precum şi obturarea spaţiului endodontic prin tehnica condensării laterale (pentru studenţii anului IV) şi prin tehnicile de compactare verticală la cald (pentru studenţii anului V).

Anual, cadrele didactice din cadrul Disciplinei de Odontoterapie şi Endodonţie coordonează ştiinţific un număr semnificativ de lucrări de licenţă ale studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară de la secţiile română şi engleză.