Hotărârea Consiliului Facultății de Medicină Dentară – Decani de an