Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

 • Nume proiect: Dezvoltarea unei platforme structurate de consultanță, intervenție și consiliere profesională a studenților în vederea îmbunătățirii inserției profesionale și a reducerii abandonului universitar
 • Acronim proiect: ConsilMed
 • Director proiect: Prof. univ. dr. BOGDAN TIMAR

Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România

 • Nume proiect: Sustinerea strategiei UMFVBT de adaptare la efectele educationale ale pandemiei de COVID 19 prin intensificarea si extinderea in maxima siguranta a actiunilor dedicate internationalizarii
 • Acronim proiect: Safer-Int-MED@TM
 • Director proiect: Prof. univ. dr. CLAUDIA BORZA

Domeniul 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea studenților

 • Nume proiect: Dezvoltarea bazei de practică  în domeniul plantelor medicinale a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara
 • Acronim proiect: MEDPLANTDIDACT
 • Director proiect: Prof. univ. dr. CRISTINA ADRIANA DEHELEAN

Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

 • Nume proiect: Centrul de e-learning și prezentări de cazuri clinice medicale
 • Acronim proiect: CELMED
 • Director proiect: Prof.univ.dr. DANIEL-FLORIN LIGHEZAN

Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

 • Nume proiect: Dezvoltarea unui centru zonal de referință pentru secvențierea de nouă generație
 • Acronim proiect: NextGen@Tm
 • Director proiect: Prof. univ. dr. CRISTIAN-IULIAN OANCEA