ANUNȚ DE CONCURS

PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIILOR DE MERIT PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

 

Calendar de concurs:

Depunerea dosarelor

06.12.2023-19.12.2023

Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor

20.12.2023

Depunerea contestațiilor

21.12.2023-22.12.2023

Soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale

27.12.2023

Dosarul de concurs cuprinde:

  1. Cererea de înscriere la concurs pentru obținerea gradației de merit, conform anexei nr. 1;
  2. Ultima evaluare a performanțelor profesionale individuale, în copie;
  3. Scrisoare de motivație a titularului, cu încadrare într-o pagină (format A4);
  4. Curriculum vitae actualizat;
  5. Fișa de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit, completată și semnată de către candidat și șeful ierarhic superior, conform anexei nr. 3;
  6. Alte documente pe care candidatul le consideră relevante.
Rezultate