HOTĂRÂREA COMITETULUI DE URGENȚĂ

al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, întrunit în data de 09.03.2020, ora 10.00

 

 1. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara sistează toate activitățile didactice efective (cursuri, lucrări practice/stagii) pentru toate  facultățile și programele de studii , pentru perioada 09 martie – 31 martie 2020,
 2. În perioada 09 -31 martie 2020, cursurile și lucrările practice/stagii  se vor desfășura online,
 3. Toate evenimentele, congresele și conferințele naționale și internaționale programate în această perioadă se amână pentru o dată ulterioară, care va fi adusă la cunoștință comunității academice,
 4. Congresul MEDIS, programat în perioada 19 – 22 martie 2020, se amână pentru o dată ulterioară,
 5. Congresul DENTIM, programat în perioada 18 – 21 martie 2020, se amână pentru o dată ulterioară,.

 

Hotărârea Comitetului de Urgență al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, va fi supusă aprobării Senatului universitar din data de 10.03.2020.

 

                                                                                     R E C T O R,
 Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREȚU

––––––-

DECISION OF THE EMERGENCY COMMITTEE

of the ”Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, held at 10.00 a. m. on 9 March 2020

 

 

 1. The ”Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara ceases all teaching activities (lectures, practical works/seminars/labs) for all faculties and study programmes, in the period 9 March – 31 March 2020,
 2. From 9 March to 31 March 2020 lectures/practical works/seminars/labs will take place online,
 3. All events, congresses, national and international conferences scheduled for the period mentioned above will be postponed until a subsequent date, which will be communicated to the academic community,
 4. The MEDIS Congress, scheduled for 19 – 22 March 2020, will be postponed for a subsequent date,
 5. The DENTIM Congress, scheduled for 18 – 21 March 2020, will be postponed for a subsequent date.

 

The decision of the Emergency Committee of the „Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, will be forwarded to the university Senate on 10 March 2020.

 

 

R E C T O R,
 Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREȚU

 

––––––-

 

DÉCISION DU COMITÉ D’URGENCE

de l’Université de Médecine et de Pharmacie «Victor Babe», Timisoara, tenue à 10h a. m. le 9 mars 2020

 1. L’Université de médecine et de pharmacie «Victor Babe» de Timisoara cesse toutes ses activités d’enseignement (cours, travaux pratiques / séminaires / laboratoires) pour toutes les facultés et tous les programmes d’études, du 9 mars au 31 mars 2020,
 2. Du 9 mars au 31 mars 2020, des cours et travaux pratiques / séminaires / laboratoires auront lieu en ligne,
 3. Tous les événements, congrès, conférences nationales et internationales prévus pour la période mentionnée ci-dessus seront reportés à une date ultérieure, qui sera communiquée à la communauté universitaire,
 4. Le congrès MEDIS, prévu du 19 au 22 mars 2020, sera reporté à une date ultérieure,
 5. Le congrès DENTIM, prévu du 18 au 21 mars 2020, sera reporté à une date ultérieure.

 

La décision du comité d’urgence de l’Université de médecine et de pharmacie «Victor Babe» de Timisoara sera transmise au Sénat de l’université le 10 mars 2020.

                                                                                    

 R E C T E U R,
 Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREȚU