În atenția cadrelor didactice

În vederea implementării proiectului ,,Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN”, Ministerul Educației Naționale, respectiv ARACIS au lansat un apel de candidaturi în vederea ocupării celor 6, respectiv 22 de poziții de expert.

Condițiile generale de participare, condițiile specifice, documentele și modalitatea de depunere a candidaturii sunt prezentate în adresa MEN nr. 5227/11.05.2018, anexata mai jos.

 

Cu deosebită considerație,

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica