Candidații declarați admiși la programele de studii în limba română vor achita taxa de studii, integral, în perioada 1-10 septembrie 2015.

Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral (întreaga perioadă de studii), pentru un program de studii universitare de licență, finalizat/nefinalizat prin examen de licență, pot fi admiși și înmatriculați, în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe locurile bugetate.

Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de studii universitare de licență, și au fost declarați admiși pe locurile bugetate la concursul de admitere organizat de UMF „Victor Babeș” din Timișoara, au obligația, sub sancțiunea pierderii locului bugetat, de a prezenta la secretariatul facultății, până la data de 10.09.2015, dovada achitării contravalorii serviciilor de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat, de care au beneficiat anterior.