– 3 – Incluziunea socială a adulților cu dizabilități mintale

Data: 18.12.2023
Ora: 17:00
Durata: 1,30 h
Locația: Sala Senatului
Coordonatori: Prof. Hogea Lavinia, Drd. Bululoi Simona
Invitați:  Anca Danci – director Fundația de Abilitare Speranța
               Roxana Damaschin-Țecu – director UnLoc/Fundația de Abilitare Speranța

Descriere:
rolul educatorilor și profesioniștilor în promovarea incluziunii sociale și a autonomiei persoanelor cu dizabilități mintale

  • îmbunătățirea sănătății mintale și a incluziunii sociale în rândul adulților cu dizabilități mintale
  • transfer de cunoștințe – oportunitatea de a împărtăși expertiza și cele mai bune practici în domeniul sprijinirii persoanelor cu dizabilități intelectuale, facilitând schimbul de cunoștințe

 

Incluziunea socială a adulților cu dizabilități mintale