INFORMARE               

                                                                                                     

Pentru punerea în aplicare a prevederilor legislative cu privire la modalitatea de acordare, pentru studenţi, a reducerii de 90% la tariful de călătorie şi a gratuităţii, după caz, pe mijloacele de transport local în comun, precizăm următoarele:

  • Studentul înmatriculat la UMFVBT va achiziţiona titlul de călătorie de la ghişeele STPT.
  • Decontarea în procent de 90% sau integrală, după caz, se va face prin prezentarea documentelor la Biroul Burse(Căminul 1-2).
  • Documente necesare în vederea decontului: carte de identitate, carnet student vizat pe anul univ. 2023-2024, legitimaţia de transport, chitanţa, cod IBAN personal, certificat deces părinte(după caz), certificat naştere student.