În baza LEGII nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și a PLANULUI DE ACȚIUNE ȘI A CALENDARULUI IMPLEMENTĂRll RECOMANDĂRILOR – informații de interes public privind achizițiile publice