Responsabilitatea conexiunii la internet în vederea susținerii probei scrise aparține în totalitate candidatului. În situația în care  survin probleme de natură tehnică, pe parcursul probei de concurs, universitatea va pune la dispoziție studenților o linie de suport, disponibilă telefonic și prin email.

Pentru studenții care întâmpină probleme tehnice, confirmate cu echipa tehnică de suport în timpul desfășurării probei, ce vizează imposibilitatea inițierii examinării sau deconectare fără posibilitatea reconectării la examen, va exista o soluție de rezervă a susținerii probei, în aceeași zi la două ore distanță de încheierea primei probe.

Pentru participare la proba de rezervă este necesar avizul echipei tehnice, care să certifice existența problemei tehnice reclamată de către student; pentru obținerea avizului echipei tehnice, studentul trebuie să fi contactat echipa tehnică (e-mail sau telefonic) în cel mai scurt timp după apariția problemei, obligatoriu înainte de expirarea timpului examinării. UMFVBT va asigura funcționarea serverului de examen și va garanta up-time pe toată durata probei de concurs.

UMFVBT nu poate asigura suport în ceea ce privește conexiunea studentului la internet sau probleme tehnice ale dispozitivului cu care studentul se conectează la proba de examen. Studenții care nu obțin punctajul necesar promovării la proba teoretică se vor putea prezenta doar în sesiunea februarie 2021 nu și la susținerea probei prin soluția de rezervă.