Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: Laborant în învățământ I (Facultatea de Farmacie).

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: cariere@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120.

Anunt – Laborant în învățământ I (Facultatea de Farmacie)

PROCES – VERBAL privind selecţia dosarelor

Rezultatul probei scrise

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS