„Universitățile și Cercetarea din România Încotro?”

Revista de Politica Științei și Scientometrie (http://rpss.inoe.ro/) a organizat în data de 4 decembrie 2013, la Universitatea din București, masa rotundă cu titlul „Universitățile și Cercetarea din România Încotro?”. Există o tradiție a revistelor internaționale de profil de a organiza periodic astfel de mese rotunde, cu experți invitați, ale căror concluzii să servească apoi ca input decidenților în politiciile din domeniu. Așadar, demersul RPSS se înscrie în această tradiție academică internațională.

Masa rotundă a fost organizată de Prof. univ. dr. Petre Frangopol, membru de onoare al Academiei Române, redactor șef al RPSS, în colaborare cu următorii co-organizatori:

 • Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, rector Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Daniel David, UBB
 • Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rector Universitatea din București (UB)
 • Prof. univ. dr. Romiță Iucu, prorector UB
 • Prof. univ. dr. Livius Trache, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH)
 • Dr. Ioan Ursu, IFIN-HH.

Experții participanți (doar pe bază de invitație) au fost:

 • Prof. univ. dr. Gabriela Atanasiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
 • Prof. univ. dr. Valentin Cojanu, Academia de Studii Economice din București
 • Prof. univ. dr. Ioan Dumitrache, Universitatea Politehnica din București (UPB), membru corespondent al Academiei Române
 • Prof. univ. dr. Vasile Ișan, rector Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
 • Prof. univ. dr. Petru Matusz, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
 • Prof. univ. dr. Ion M. Popescu, UPB
 • Prof. univ. dr. Irinel Popescu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Institutul Clinic Fundeni, membru corespondent al Academiei Române
 • Dr. Alexandru Corlan, redactor șef adjunct al RPSS.

Concluziile acestei mese rotunde le puteți accesa aici.