1. INFORMAȚII GENERALE
  • Director proiect: Prof.univ.dr. Daniel Lighezan

Cod final de înregistrare:

CNFIS-FDI-2024-F-0543

Denumire instituţie:

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ” VICTOR BABEŞ ” TIMISOARA

Titlu proiect:

Învățământ medical bazat pe metode actuale de predare-învățare cu ajutorul realității virtuale și a simulatorelor medicale

Domeniu vizat:

5. Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Bugetul aprobat:

400.000 LEI

Scopul proiectului:

Modernizarea logisticii unui laborator de simulare medicală hibridă (manechin și realitate virtuală) prin facilitarea accesului la cazuri simulate prin realitate virtuală, în scopul susținerii calității activității didactice.

2. OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ASUMATE

Nr. Crt.

Obiectiv Nomenclator Național – corelare

Detaliere Obiectiv specific

1

OG5.1.Soluții de învățământ Și mecanisme de evaluare susținute de platforme electronice

Dotarea laboratorului de simulare asistată de realitate virtuală din cadrul disciplinei de abilități practice cu un dispozitiv ce include un software dedicat pentru utilizarea la capacitate maximă a manechinului medical din dotare.

2

OG5.1.Soluții de învățământ și mecanisme de evaluare susținute de platforme electronice

Asigurarea accesului la minim un abonament online de cazuri medicale simulate virtual ce vor fi utilizate prin intermediul echipamentelor achiziționate prin proiectul CNFIS-FDI-2022-0525, MEDXR, pentru realizarea unor activităţi ce au caracter didactic.

3

OG5.3.Perfecţionarea personalului didactic și a mijloacelor de învățare

Perfecționarea mijloacelor de învățare specifice profesiei prin organizarea unui workshop pentru cadrele didactice din cadrul disciplinei de abilități practice, în vederea utilizării manechinului medical din dotare și a mijloacelor de predare-învățare asistate de VR. Cadrele didactice instruite vor susține workshop-urile practice pentru studenți și rezidenți UMFVBT.

4

OG5.1.Soluții de învățământ și mecanisme de evaluare susținute de platforme electronice

Organizarea și susținerea a 4 workshop-uri practice pentru un număr minim de 48 de studenți și rezidenți ai UMFVBT, în vederea familiarizării cu utilizarea manechinului medical și a cazurilor medicale asistate virtual.

5

OG5.2.Dezvoltarea de structuri și proceduri pentru evaluarea calității predării

Elaborare de studii și cercetări în vederea optimizării proceselor educaționale, prin relizarea unor chestionare de evaluare ce vor fi completate de către studenții și rezidenții UMFVBT participanți la workshop-urile practice

6

OG5.5.Alte obiective specifice domeniului, pe care universitatea le propune la nivel institutional

Diseminarea activităților din proiect prin intermediul paginii alocate proiectului în site-ul UMFVBT

7

OG5.5.Alte obiective specifice domeniului, pe care universitatea le propune la nivel institutional

Managementul și implementarea proiectului

Nr. Crt.

Denumire scurtă Activitate

Detaliere Activitate

1

A.1. Achiziția unui dispozitiv ce include un software dedicat pentru manechinul medical

Achiziția unui dispozitiv ce include un software dedicat, în vederea otpimizării utilizării manechinului medical din dotarea disciplinei de abilități clinice a UMFVBT (din cofinanțarea UMFVBT). (L1-2)

2

A.2. Achiziție abonament online de cazuri medicale simulate virtual

Achiziția a minim unui abonament online de cazuri medicale simulate virtual, funcțional pe echipamentele achiziționate în proiectul CNFIS-FDI-2022-0525, MedXR. (L1-2)

3

A.3. Organizarea unui workshop pentru cadrele didactice

Organizarea unui workshop pentru cadrele didactice din cadrul disciplinei de abilități practice în vederea utilizării dispozitivului ce include un software dedicat manechinului medical din dotare și a cazurilor derulate cu ajutorul echipamentelor achiziționate în proiectul CNFIS-FDI-2022-0525, MedXR. (L2-3)

4

A.4. Organizare worshop-uri pentru studenți și rezidenți UMFVBT

Organizarea și susținerea a 4 workshop-uri practice pentru un număr minim de 48 de studenți și rezidenți ai UMFVBT, de către cadrele didactice instruite la A.2. (L2-3, L6-7)

5

A.5. Analiză chestionare studenți

Realizarea unor chestionare de evaluare ce vor fi completate de către studenții și rezidenții participanți la workshop-urile practice, în vederea elaborării unei analize ce va avea drept scop optimizarea proceselor educaționale. (L2-8)

6

A.6. Diseminare activități proiect

Diseminarea activităților proiectului în cadrul UMFVBT prin intermediul paginii alocate proiectului în site-ul UMFVBT. (L1-9)

7

A.7. Management și implementare

Activitățile de management și implementare includ coordonarea echipei proiectului pentru atingerea obiectivelor asumate conform calendarul stabilit; realizarea achizițiilor în cadrul proiectului; organizarea și realizarea workshop-urilor; publicarea informațiilor despre proiect pe site-ul UMFVBT; întocmirea documentelor aferente raportărilor tehnice și financiare. (L1-9)

Nr. Crt.

Rezultat Nomenclator Național – corelare

Detaliere rezultat specific

Activitate aferentă

1

RG5.01. Aplicații și instrumente IT

Un dispozitiv ce include un software dedicat, achiziționat din cheltuielile de confinanțare, în vederea otpimizării utilizării manechinului medical din dotarea disciplinei de abilități clinice a UMFVBT

A.1. Achiziția unui dispozitiv ce include un software dedicat pentru manechinul medical

2

RG5.01. Aplicații și instrumente IT

Minim un abonament online de cazuri medicale simulate virtual achiziționat, funcțional pe echipamentele achiziționate în proiectul CNFIS-FDI-2022-0525, MedXR.

A.2. Achiziție abonament

online de cazuri medicale simulate virtual

3

RG5.05. Cadre didactice/ personal didactic auxiliar perfecționate/ specializate/ evaluate

Minim 10 cadre didactice instruite în cadrul unui workshop în vederea utilizării: 1. dispozitivului ce include un software dedicat manechinului medical din dotare, și 2. a cazurilor medicale virtuale

A.3. Organizarea unui workshop pentru cadrele didactice

4

RG5.07. Activități/instrumente pentru îmbunătățirea procesului didactic/eticii/ deontologiei academice (workshop-uri, training-uri, sesiuni formare)

1 workshop pentru instruirea cadrelor didactice UMFVBT în vederea utilizării: 1. dispozitivului ce include un software dedicat manechinului medical din dotare, și 2. a cazurilor medicale virtuale

A.3. Organizarea unui workshop pentru cadrele didactice

5

RG5.06. Studenți/cursanți informați/formați/participanți/implicați

Minim 48 de studenți și rezidenți UMFVBT participanți la workshop-urile practice privind utilizarea manechinului medical și a dispozitivului ce include software-ul dedicat, precum și rezolvarea cazurilor medicale virtuale

A.4. Organizare worshop-uri pentru studenți și rezidenți UMFVBT

6

RG5.07. Activități/instrumente pentru îmbunătățirea procesului didactic/eticii/ deontologiei academice (workshop-uri, training-uri, sesiuni formare)

4 workshop-uri practice pentru studenții și rezidenții UMFVBT, privind utilizarea manechinului medical și a dispozitivului ce include software-ul dedicat, precum și rezolvarea cazurilor medicale virtuale

A.4. Organizare worshop-uri pentru studenți și rezidenți UMFVBT

7

RG5.09. Alte rezultate specifice domeniului, pe care universitatea le propune la nivel instituțional

O analiza elaborată pe baza răspunsurilor la chestionarele completate de către studenții și rezidenții UMFVBT participanți la workshop-urile practice

A.5. Analiză chestionare

studenți

8

RG5.08. Materiale/ instrumente și activități promovare universitate

O pagină a proiectului creată în cadrul site-lui UMFVBT, unde vor fi publicate informații privind derularea proiectului

A.6. Diseminare activități proiect

9

RG5.09. Alte rezultate specifice domeniului, pe care universitatea le propune la nivel instituțional

Un raport intermediar tehnic și financiar

A.7. Management și implementare

10

RG5.09. Alte rezultate specifice domeniului, pe care universitatea le propune la nivel instituțional

Un raport final de îndeplinire obiective și indicatori de rezultat asumați

A.7. Management și implementare