Metode și tehnici statistice în sănătate și în cercetarea clinică

Program de master, acreditat ARACIS – 2 ani (4 semestre), 120 credite ECTS, an universitar 2015/2016;

Consortiu pluri-disciplinar:

  • Universitatea Politehnica din Timisoara – Departamentul de matematica
  • Universitatea de Vest din Timisoara – Facultatea de Matematica si Informatica
  • Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babeș” din Timisoara
  • Lectori invitati de la: Imperial College of London (UK)
  • Practica (internship): CMED Romania

Pentru mai multe informații click aici!