Nume proiect: Dezvoltarea unui centru zonal de referință pentru secvențierea de nouă generație

Acronim proiect: NextGen@Tm

Axă proiect: Domeniul 5: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități

Director proiect: Prof. univ. dr. CRISTIAN-IULIAN OANCEA

Scopul proiectului: Prezentul proiect isi propune transformarea Laboratorului de Diagnostic Biochimic si Molecular (LDBM) intr-un centru de referință al cercetării biomedicale din consorțiul Timișoara Universitara. Prin implementarea tehnologiei Next Generation Sequencing (NGS), urmarim in scopul a) caracterizarea speciilor bacteriene si virale de interes si b) crearea unei baze de date relaționale DisbioTM

Obiective:

  1. O1. Implementarea de PROCEDURI STANDARDIZATE DE RECOLTARE, PRELUCRARE, STOCARE SI CARACTERIZARE primară a probelor recoltate de la pacienți sau de pe sol/suprafețe.
  2. O2. Implementarea procedurilor de caracterizare a genomului viral/bacterian folosind tehnologia Nanopore de SECVENȚIERE DE NOUA GENERAȚIE (Third Next Generation Sequencing, NGS).
  3. O3. DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE DISBIOTM, dedicată colectării si analizei statistice/bioinformatice a datelor de secvențiere virala/bacteriana.

Raport-Intermediar-CNFIS-FDI-2021

Raport-Final-CNFIS-FDI-2021