COSMETOLOGIE ȘI DERMOFARMACIE

ADMITERE
20.09.2022

 1. Calendar admitere:

            Admiterea la studii universitare de master, se organizează în sesiunea septembrie 2022, după următorul calendar:

 • 12.09.2022-16.09.2022 – completarea on-line a fişei de înscriere și încărcarea documentelor de înscriere pe platforma de admitere, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale;
 • Înscrierile din data de 16.09.2022 se finalizează la ora 14.00;
 • 12.09.2022- 19.09.2022 – verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii;
 • 20.09.2022 – concurs de admitere;
 • 20.09.2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere;
 • 21.09.2022 – depunerea contestaţiilor;
 • 22.09.2022 – rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor definitive după contestații ale concursului de admitere, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere;
 • 22-23.09.2022 – Confirmarea locului obținut prin concurs prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii;
 • 28 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor după confirmări.

 

 1. Informaţii program masteral:
 • Taxa de studiu:2500 ron/an
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere:200 RON
 • Taxa de confirmare a locului:400 RON
 • Numărul total de credite:120 (60/an universitar)
 • Forma de învăţământ: cu frecvență
 • Durata programului: 2 ani (4 semestre x 30 credite/semestru)
 • Adresabilitate:

Masterul se adresează absolvenților cu diplomă de licență care sunt interesați de cunoașterea aprofundată a ariei de specializare în domeniul cosmetologiei și dermofarmaciei: farmaciști, asistenți de farmacie licențiați, absolvenți de studii de cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, medici, chimiști și ingineri chimiști, biologi și biochimiști. 

 • Oportunităţi:

Competențele oferite de acest program de master vor permite absolvenților să desfășoare activități în unități de producție, de cercetare și de asigurare a calității produselor cosmetice și dermocosmetice, în farmacii, în drogherii, în centre cu obiect de activitate medicina estetică și dermatologie, în cabinete de cosmetică, companii din sectorul produselor de întreținere coroporală.   

 1. Admitere:

Concursul de admitere va consta în două probe:

 • Probă teoretică din tematica de curs a disciplinelor de specialitate (farmacologie, tehnologie farmaceutică și toxicologie).

Proba teoretică va cuprinde 25 de întrebări de tip grilă cu răspunsuri multiple din bibliografia de examen și va avea o pondere de 50% din media examenului de admitere (cuantum de puncte din 100)

 • Interviul va avea o pondere de 50% din media examenului de admitere (cuantum de puncte din 100) și va testa experiența în domeniu, pregătirea de scurtă durată anterioară în domeniu și aspecte legate de motivația alegerii studiului masteral.

Bibliografie:

 1. Dehelean CA, Gheorgheosu D, Ionescu D. Notiuni de toxicologie generala. Cap 3. Noțiuni de toxicocinetică (pag. 59-64, 65-67, 74-75), Editura Victor Babes Timisoara, 2013.
 2. Cristea AN. Tratat de Farmacologie, Editia I (Cap IX.1. Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) si antireumatice specifice – pag. 617-635, Cap. IX.2. Medicația antialergică – pag. 639-645; Cap XII.1. Corticosteroizi pag.723-749), Ed. Medicală, 2005
 3. Popovici I, Lupuleasa D. Tehnologie farmaceutică, Vol I, Ediția a IV-a (Cap. XI. Forme farmaceutice lichide pentru aplicații cutanate- pag. 433-441), Ed. Polirom, 2017.

Bibliografia se găsește la sediul disciplinei de Toxicologie și Industria Medicamentului, Facultatea de Farmacie, Departamentul II.

Bibliografia se găsește la sediul disciplinei de Toxicologie și Industria Medicamentului, Facultatea de Farmacie, Departamentul II.

Persoana de contact : Prof. univ. dr. Cristina Dehelean, email: cadehelean@umft.ro

 1. Contact:
 • web: www.umft.rosecţiunea Studii Masterale
 • E-mail: masterat@umft.ro
 • Tel: 0256/295157, 0726.503.896

Notă:

Absolvenții programelor de studii de licență cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finanțat de la bugetul de stat, pot fi admiși la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislației în vigoare.

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. (art. 142, alin 6 din L. 1/2011)