Având în vedere starea de urgență decretată de Președintele României, Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prin Hotărârea din data de 27 Martie 2020 a decis continuarea desfășurării procesului educațional la distanță, on-line, prin prelungirea metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului didactic on-line pe toată durata stării de urgență. În consecință, Șefii de Disciplină vor transmite materialul aferent perioadei 1 Aprilie – 16 Aprilie 2020 prin aceeași procedură, stipulată în metodologia înainte menționată. 

Vă informăm că, pregătirea lucrărilor de licență se încadrează în aceeași categorie a procesului educațional organizat la distanță, modalitatea de corespondență și feedback cu privire la îndrumarea lucrărilor de licență fiind cea descrisă în articolul 6 al Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului didactic on-line.

Toate celelalte metode de învățământ la distanță prin metode on-line (Cisco WebEx, Skype, Zoom, Microsoft Teams sau Youtube), pot fi utilizate în continuare, în funcție de alegerea dumneavoastră. 

http://www.umft.ro/studiu-online_809