Directia de Dezvoltare Alumni si Magreb
Director: conf. univ. dr. Andrei Brînzeu
brinzeu.andrei@gmail.com

Misiune:

  • să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din țările Magreb
  • să caute în permanență noi parteneri din țările Magreb pentru proiecte de cooperare atât pe plan academic, cât și în domeniul cercetării
  • să coordoneze și să gestioneze încheierea de acorduri-cadru de cooperare între universitatea noastră și instituții din țările Magreb
  • să coordoneze și să gestioneze schimburile de cadre didactice (”visiting professor”) între universitatea noastră și instituții din țările Magreb
  • să coordoneze și să gestioneze activitățile destinate atragerii la studii a candidaților din țările Magreb
  • să promoveze imaginea universității prin colaborarea cu Departamentul de Marketing, Relații Publice și Consiliere
  • creearea unei baze de date la zi cu Alumni
  • întocmirea, difuzarea și centralizarea unor chestionare adresatre foștilor absolvenți prin care Alumni pot împărtăși experiențele pozitive din anii studenției, propriul parcurs profesional și obstacolele întâlnite, precum și sfaturi pentru noile generații, cu scopul de a inspira studenții, aflați la început de drum