Directia de Dezvoltare Asia Centrala
Director: prof. univ. dr. Adrian Neagu
neagu@umft.ro

Misiune:

  • să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din țări Asia Centrală
  • să caute în permanență noi parteneri din țări Asia Centrală pentru proiecte de cooperare atât pe plan academic, cât și în domeniul cercetării
  • să coordoneze și să gestioneze încheierea de acorduri-cadru de cooperare între universitatea noastră și instituții din țări Asia Centrală
  • să coordoneze și să gestioneze schimburile de cadre didactice (”visiting professor”) între universitatea noastră și instituții din țări Asia Centrală
  • să coordoneze și să gestioneze activitățile destinate atragerii la studii a candidaților din țări Asia Centrală
  • să promoveze imaginea universității prin colaborarea cu Departamentul de Marketing, Relații Publice și Consiliere