Directia de Dezvoltare Israel -Asia Mica
Director: prof. univ. dr. Simona Drăgan
simona.dragan@umft.ro

Misiune:

  • să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din Israel și alte țări din Asia Mică
  • să caute în permanență noi parteneri din Israel și alte țări din Asia Mică pentru proiecte de cooperare atât pe plan academic, cât și în domeniul cercetării
  • să coordoneze și să gestioneze încheierea de acorduri-cadru de cooperare între universitatea noastră și instituții din Israel și alte țări din Asia Mică
  • să coordoneze și să gestioneze schimburile de cadre didactice (”visiting professor”) între universitatea noastră și instituții din Israel și alte țări din Asia Mică
  • să coordoneze și să gestioneze activitățile destinate atragerii la studii a candidaților din Israel și alte țări din Asia Mică
  • să promoveze imaginea universității prin colaborarea cu Departamentul de Marketing, Relații Publice și Consiliere