Directia de Dezvoltare republici ex-sovietice
Director: ș. l. dr. Adrian Cosmin Ilie
ilie.adrian@umft.ro

Misiune:

  • să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din fostele republici ex-sovietice
  • să caute în permanență noi parteneri din fostele republici ex-sovietice pentru proiecte de cooperare atât pe plan academic, cât și în domeniul cercetării
  • să coordoneze și să gestioneze încheierea de acorduri-cadru de cooperare între universitatea noastră și instituții din fostele republici ex-sovietice
  • să coordoneze și să gestioneze schimburile de cadre didactice (”visiting professor”) între universitatea noastră și instituții din fostele republici ex-sovietice
  • să coordoneze și să gestioneze activitățile destinate atragerii la studii a candidaților din fostele republici ex-sovietice
  • să promoveze imaginea universității prin colaborarea cu Departamentul de Marketing, Relații Publice și Consiliere