Procedura privind imnatricularea studenților doctoranzi, în anul universitar 2012-2013
Studii universitare de doctorat

PERIOADA DE ÎNSCRIERE – 15.10.2012-26.10.2012, personal la secretariatul ≈ûcolii Doctorale