Procedura privind înscrierea studenților, indiferent de forma de finanțare, în anul universitar 2012-2013, Ciclul I – studii universitare de licență.