Teze de abilitare susținute în anul universitar 2021-2022

 
NUME ȘI PRENUMEANUNȚDOMENIUL

Conf. Univ. Dr. Sbârcea Laura

Anunț susținere teză abilitareFarmacie

Prof. Univ. Dr. Tatu Romulus – Fabian

Anunț susținere teză abilitareMedicină

Conf. Univ. Dr. Folescu Roxana

Anunț susținere teză abilitare Medicină

Conf. Univ. Dr. Amăricăi Elena – Constanța

Anunț susținere teză abilitareMedicină

Conf. Univ. Dr. Pantea Stelian

Anunț susținere teză abilitareMedicină

 Prof. Univ. Dr. Bratu Emanuel – Adrian

Anunț susținere teză abilitareMedicină Dentară

Conf. Univ. Dr. Muntean Delia

Anunț susținere teză abilitareMedicină

Conf. Univ. Dr. Horhat Florin – George

Anunț susținere teză abilitareMedicină

Conf. Univ. Dr. Deleanu Bogdan Nicolae

Anunț susținere teză abilitareMedicină

Șef Lucrări Mihăicuță Ștefan

Anunț susținere teză abilitareMedicină

Prof. Univ. Dr. Licker Monica – Sorina

Anunț susținere teză abilitareMedicină

Șef Lucr. Dr.  Horhat Ioana – Delia

Anunț susținere teză abilitareMedicină

Șef Lucrări Cîtu Ioan Cosmin

Anunț susținere teză abilitare

Medicină
Conf. Univ. Dr. David Vlad Laurențiu
Anunț susținere teză abilitareMedicină
Șef Lucrări Bredicean Ana – Cristina
Anunț susținere teză abilitareMedicină

Conf. Univ. Dr. Lăzureanu Elena Voichița

Anunț susținere teză abilitareMedicină
Conf. Univ. Dr. Gluhovschi Adrian
Anunț susținere teză abilitareMedicină

Asist. Univ. Dr. Tudoran Cristina

Anunț susținere teză abilitare

Medicină

Lector. Univ. Dr. Seiman Corina

Anunț susținere teză abilitare

Medicină

Conf. Univ. Dr. Trandafirescu Cristina – Maria 

Anunț susținere teză abilitare

Farmacie