Beneficiarii acestui program sunt studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie în bugetul MEN, conform legislaţiei în vigoare.

Legislaţia în vigoare este:

  • Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • HG nr.1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr.225/2020).

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr.269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la HG nr.1294/2004, pe care o vor transmite, împreună cu dosarul cu actele doveditoare, prin servicii de curierat sau prin intermediul postei electronice la secretariatul facultăţii la care este înscris studentul.

Depunerea cererilor şi dosarelor cu actele doveditoare, privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul „EURO 200” se va face până la data de 15  iunie 2021.

Analiza cererilor va fi făcută de comisia „EURO 200” constituită în cadrul UMFVBT:

  • Prorector Social Administrativ – prof.univ.dr. Dumitraşcu Victor
  • Consilier juridic – jr. Levai Codrina
  • Contabil sef – ec. Stepan Mihaela
  • Director Social Adm. – ing. Filip Graţiela Elena
  • Presedinte SSMT – student Lieb Katharina