Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI; Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională; Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
cod propunere proiect 391 – acronim MEDTIM