Mai multe granturi câștigate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara vin în sprijinul studenților, masteranzilor, doctoranzilor și rezidenților noștri. Unul dintre proiecte vizează creșterea integrării profesionale a absolvențilorși reducerea ratei abandonului universitar. Mai multe amănunte despre acest proiect ne oferă decanul Facultății de Medicină, prof.univ.dr. Bogdan Timar.