Comunicat de presă

Proiectul TEAM: Sprijinirea inovației în educația în telemedicină cu colaborare transeuropeană (Supporting Innovation in Telemedicine Education with Cross-European Collaboration)

Data: 17 noiembrie 2023

Proiectul Telemedicine Education Advancement through Micro-credentials (TEAM) a fost lansat oficial în 16 noiembrie 2023, printr-o întâlnire virtuală inaugurală a membrilor consorțiului. Acest efort internațional de colaborare, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus (Cooperation Partnership in Higher Education), implică parteneri din șase țări europene: Belgia, Slovenia, Croația, Grecia, Ucraina și România.

Având în vedere creșterea rapidă a pieței europene de telemedicină, care se estimează că va cunoaște un avans spectaculos de la 11,6 miliarde EUR în 2020 pînă la 27 miliarde EUR în 2025, TEAM abordează o barieră critică: deficitul de instruire IT în rândul furnizorilor de servicii medicale. Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății au subliniat necesitatea unei instruiri structurate în telemedicină pentru a valorifica pe deplin acest sector în plină dezvoltare.

Proiectul TEAM își propune să revoluționeze educația digitală pentru sănătate și telemedicină prin dezvoltarea unor căi de învățare flexibile, aliniate la cele mai bune practici la nivel global. Acesta abordează provocări precum nivelul scăzut de alfabetizare digitală și susține colaborarea interdisciplinară. Inițiativa este esențială în special pentru țările cu nevoi urgente de îmbunătățire a asistenței medicale.

Întâlnirea de lansare, condusă de coordonatorul proiectului, Facultatea de Studii Informaționale din Novo mesto, Slovenia, a reunit un consorțiu de organizații europene din domeniul educației și sănătății. Reprezentanții Universitatății de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, Conf. dr. Focșa Mircea și Fiz. drd. Rotaru Virgil, alături de reprezentanți ai celorlate organizații partenere, au discutat despre contribuțiile necesare și rolurile celor implicați în proiect, stabilind cadrul general pentru implementarea eficientă a proiectului.

Principalele grupuri țintă vizează studenți, cadre didactice și cercetători din din învățământul superior medical și din domeniul IT. Acestora li se adaugă instituții și grupuri țintă secundare, cum ar fi profesioniștii din domeniul sănătății, profesioniștii IT, factorii de decizie, alte părți interesate precum și instituțiile de educație și formare profesională continuă.

În cadrul întâlnirii, coordonatorul a prezentat imaginea de ansamblu a proiectului, subliniind obiectivele, impactul așteptat și abordările strategice de implementare. Au fost discutate activitățile asociate fiecărui pachet de lucru, cu accent pe educația în telemedicină și parteneriatului industrial (WP2), micro-acreditările în telemedicină (WP3), testarea și validarea instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului și organizarea unei colecții digitale de resurse educaționale pentru telemedicină (WP4).

Proiectul TEAM reprezintă un pas înainte semnificativ în educația pentru telemedicină, servind ca punct de reper important în privința colaborării la nivelul UE pentru îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală prin inovarea digitală.

 

Informații de contact:
Conf. dr. Mircea Focșa,
Disciplina de Informatică medicală și Biostatistică
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara
email: mfocsa@umft.ro