Departamentul de Cercetare si Management al Granturilor este un organism de conducere academica organizata la nivelul UMFVBT si este condusa de Prorectorul pentru cercetarea stiintifica. Departamentul de cercetare stiintifica coordoneaza activitatea de cercetare din Universitate, identifica oportunitatile de participare la competitii de granturi, propune acorduri de cooperare stiintifica interna si internationala, asigura informarea operativa a facultatilor si consultanta de specialitate pentru elaborarea de proiecte de cercetare competitive pe plan national si international, gestioneaza granturile si contractele de cercetare ale Universitatii, elaboreaza sinteze periodice cu rezultatele cercetarilor, coordoneaza evaluarea cercetarii stiintifice din Universitate si face propuneri pentru evidentieri si premieri.