HG 681-2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

LEGE Nr. 1-2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale

OMEN 5110-2018 Standardele naţionale minimale pentru acordarea titlului de Doctor

Ordin 5229-17.08.2020