Locurile și posturile rămase disponibile

07.12.2021
Situația locurilor și a posturilor neocupate la finalul zilei pentru Domeniul MEDICINĂ.
 Loc/post neocupate – domeniul MEDICINĂ

06.12.2021
Situația locurilor și a posturilor neocupate la finalul zilei pentru Domeniul MEDICINĂ.
 Loc/post neocupate – domeniul MEDICINĂ

05.12.2021
Situația locurilor neocupate la finalul zilei pentru Domeniul FARMACIE.
 Loc/post neocupate – domeniul FARMACIE

În atenția candidaților

Având în vedere condițiile epidemiologice din această perioadă, pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sau împuterniciţii legal ai acestora sunt rugați să se prezinte la locație cu maxim 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post. Viteza de desfășurare a repartitiei este de aproximativ 200 de poziții/oră.

În acest sens, Ministerul Sănătății pune la dispoziția candidaților pagina web repartitie.ms.ro unde se pot urmări în timp real poziția la care s-a ajuns în timpul repartiției precum și locurile / posturile rămase disponibile.

În perioada 03-04.12.2021 – se fac teste, urmând ca începând cu date de 05.12.2021 să fie prezentate datele reale. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Suplimentare locuri

Cei interesați pot consulta comunicatul Ministerului Sănătății
Comunicat

și lista locurilor (inclusiv suplimentarea) disponibile pentru repartiția din 05-08.12.2021
 LOCURI inclusiv suplimentarea

Lista posturilor rămâne nemodificată

Accesul în locația de repartiție

Accesul în clădirea în care se desfășoară alegerea locurilor și posturilor scoase la concurs se face în condiții similare accesului în sala de concurs:
Accesul este permis doar pentru candidaţii sau împuterniciţii legali ai acestora care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ calificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, efectuat de un furnizor de servicii medicale autorizat, respectiv candidaţilor sau împuterniciţilor legali care fac dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară infectării cu SARS-CoV-2.

Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală pentru cetăţenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat la intrarea în clădire prin aplicaţia pentru dispozitive mobile dezvoltată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), iar în cazul cetăţenilor din afara UE, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, al documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză.

Pentru fluidizarea accesului în clădirile de repartiție, candidații sau împuterniciţii legali ai acestora sunt rugați să își descarce certificatul digital de pe platforma dezvoltată de STS înaintea deplasării către locația respectivă și să prezinte acest certificat la intrare.
Scanarea codului QR se poate face de pe telefonul mobil/tabletă sau de pe certificatul prezentat în format letric (tipărit pe hârtie).

Candidații sau împuterniciții acestora trebuie să aibă asupra lor un act de identitate (buletinul/cartea de identitate sau paşaportul) în termen de valabilitate. Împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de repartiție..

Important: Conform prevederilor art. 4, alin (5) din Legea nr.55/2020: „valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și private autorizate conform legii se menține pe toată durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.”

Rugăm candidații sau împuterniciții acestora să respecte TOATE indicațiile date de organizatori inclusiv cele privind măsurile igienico-sanitare în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.

Precizare

Protrivit Metodologiei de concurs:

„Art. 18 (4) În urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.
(5) Dacă în urma contestării întrebărilor comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective pentru toţi candidaţii.
[…]
Art. 20 – Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor de la domeniul respectiv din toate centrele universitare, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunţată în sălile de concurs.”

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 5, 6, 7 și 8 decembrie 2021 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate și să poarte mască medicală; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția – NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
 • Având în vedere condițiile epidemiologice din această perioadă, pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu maxim 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
 • Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
 • Potrivit metodologiei de concurs „Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • duminică, 5 decembrie 2021 – în intervalul 9:00 – 16:00 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 5 decembrie 2021 – în intervalul 16:30 – 19:00 – domeniul farmacie (DOAR candidații de la poziția 1 la poziția 400)
 • luni, 6 decembrie 2021 – în intervalul orar 9:00 – 13:00 – continuare domeniul farmacie
 • luni, 6 decembrie 2021 – în intervalul orar 14:00 – 19:00 – domeniul medicină
 • marți, 7 decembrie 2021 – în intervalul orar 9:00 – 19:00 – continuare domeniul medicină
 • miercuri, 8 decembrie 2021 – începând cu ora 9:00 – continuare domeniul medicină
 • Lista locațiilor în care se organizează repartiția
Clasificarea finală a candidaților

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat – sesiunea 21 noiembrie 2021


 Clasificare medicină
 Clasificare medicină dentară
 Clasificare farmacie

Informații suplimentare privind alegerea locurilor și posturilor scoase la concurs se vor afișa ulterior pe acest site.

Comunicatul Comisiei Centrale

Punem la dispoziția celor interesați comunicatul Comisiei Centrale de Rezidențiat referitor la contestațiile depuse de candidați privind modul de alcătuire a întrebărilor la Concursul Național de Rezidențiat – sesiunea 21 noiembrie 2021


 Comunicat

Grilele corecte DEFINITIVE după anularea întrebărilor

Nr.Caiet tipMEDICINAMEDICINA DENTARAFARMACIE
1Caiet tip Adescarcadescarcadescarca
2Caiet tip Bdescarcadescarcadescarca
3Caiet tip Cdescarcadescarcadescarca
4Caiet tip Ddescarcadescarcadescarca
CONTESTAȚII

Grilele corecte

Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet
21.11.2021

Nr.Caiet tipMEDICINAMEDICINA DENTARAFARMACIE
1Caiet tip Adescarcadescarcadescarca
2Caiet tip Bdescarcadescarcadescarca
3Caiet tip Cdescarcadescarcadescarca
4Caiet tip Ddescarcadescarcadescarca

Reamintim candidaților înscriși la concursul de rezidențiat din 21 noiembrie 2021 faptul că potrivit Metodologiei de concurs: Accesul în clădirea de concurs este permis doar candidaţilor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ calificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, efectuat de un furnizor de servicii medicale autorizat, respectiv candidaţilor care fac dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară infectării cu SARS-CoV-2.

Dovada vaccinării, testării sau trecerii prin boală pentru cetăţenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi verificat la intrarea în clădire prin aplicaţia mobilă de verificare dezvoltată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), iar în cazul cetăţenilor din afara UE, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, al documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba ţării respective şi în limba engleză.

Pentru fluidizarea accesului în clădirile de concurs, candidații sunt rugați să își descarce certificatul digital din aplicația dezvoltată de STS înaintea deplasării către locația la care au fost repartizați  și să prezinte acest certificat la intrare.

Scanarea codului QR se poate face de pe telefonul mobil/tabletă sau de pe certificatul prezentat în format letric (tipărit pe hârtie).

Totodată reamintim candidaților că trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.

Important: Conform prevederilor art. 4, alin (5) din Legea nr.55/2020: ”valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și private autorizate conform legii se menține pe toată durata stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.”

Rugăm candidații să respecte TOATE indicațiile date de organizatori privind respectarea Metodologiei de concurs și a măsurilor igienico-sanitare în contextul pandemiei de SARS-CoV-2.

Listele candidaților înscriși

Retragere liste
24.11.2021

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) și faptul că listele și-au îndeplinit scopul pentru care au fost publicate, pentru asigurarea confidențialității rezultatelor concursului, listele cu candidații înscriși se retrag de site.

Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm numărul candidaților înscriși pe centre universitare și domenii de concurs.

Actualizat distribuția pe domenii 09.11.2021 ora 18:10

NR.CENTRUL UNIVERSITARMEDICINĂMEDICINĂ DENTARĂFARMACIETOTAL
1BUCUREȘTI1.9741.0451.5414.560
2CLUJ-NAPOCA7463225411.609
3CRAIOVA5202325701.322
4IAȘI1.0865085532.147
5TÂRGU MUREȘ5322343991.165
6TIMIȘOARA8983365271.761
 Total5.7562.6774.13112.564
Locuri și posturi

Pentru cei interesați publicăm locurile și posturile scoase la concurs – sesiunea 21 noiembrie 2021.

 LOCURI scoase la concurs
 POSTURI scoase la concurs

Metodologia de concurs
Cărți pentru Rezidențiat 2021

Cărți pentru Rezidențiat 2021

Cartile pentru Rezidentiat se vor  consulta doar la sala de Lectura a Bibliotecii.

Programul de functionare este zilnic de luni pana vineri intre orele 07:30- 20:00.

Cartile pentru Rezidentiat pot fi consultate de catre studenti si cadre didactice pe baza cardului de acces la Biblioteca.
Tematica și Bibliografia