Rezidențiat – sesiunea 14 mai 2023

Comunicat

Aducem la cunoștință celor interesați că în data de 14.05.2023 Ministerul Sănătății organizează o sesiune extraordinară a concursului de intrare în rezidențiat pe loc și pe post la domeniul Medicină pentru locurile și posturile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2022.
 Comunicat

Locuri și posturi

Pentru cei interesați publicăm locurile și posturile scoase la concurs – sesiunea 14 mai 2023.

 LOCURI și POSTURI scoase la concurs

Rezidențiat – sesiunea 20 noiembrie 2022

Ministerul Sănătății organizează duminică, 20 noiembrie 2022, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.

rezidentiat.ms.ro


Comunicat de presă

Preluat de pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății
Comunicat

29 noiembrie 2022
Repartiția candidaților care au obținut punctaj de promovare la Concursul de admitere în Rezidențiat, sesiunea 20 Noiembrie 2022

S-a finalizat repartiția candidaților care au obținut punctaj de promovare la Concursul de admitere în Rezidențiat, sesiunea 20 Noiembrie 2022, organizat de Ministerul Sănătății în colaborare cu cele 6 universități de medicină și farmacie.

La domeniul Medicină au rămas neocupate 628 de locuri și posturi din cele 4.734 scoase la concurs.

Având în vedere că multe dintre locurile rămase neocupate sunt din categoria specialităților deficitare (medicină de urgență, medicină de familie, ATI, neonatologie, specialități chirugicale pediatrice, sănătate publică și management, epidemiologie, microbiologie medicală etc) precum și faptul că licențiații facultăților de medicină obțin dreptul de practică numai după dobândirea titlului de specialist de către medicii rezidenți, Ministerul Sănătății evaluează posibilitatea organizării unui nou concurs de rezidențiat pentru locurile și posturile rămase neocupate.

Acest concurs ar putea fi organizat în mod extraordinar în prima jumătate a anului 2023.

La domeniile Medicină Dentară și Farmacie, locurile au fost ocupate în totalitate în sesiunea 20 Noiembrie 2022. Absolvenții licențiați ai acestor facultăți au drept de liberă practică, fără a fi necesară promovarea concursului de rezidențiat și dobândirea titlului de specialist.

Locuri / posturi neocupate

29.11.2022
Situația locurilor și a posturilor neocupate la finalul repartiției pentru Domeniul MEDICINĂ.
 Loc/post neocupate – domeniul MEDICINĂ

28.11.2022
Situația locurilor și a posturilor neocupate la finalul zilei pentru Domeniul MEDICINĂ.
 Loc/post neocupate – domeniul MEDICINĂ

27.11.2022
Situația locurilor și a posturilor neocupate la finalul zilei pentru Domeniul MEDICINĂ.
 Loc/post neocupate – domeniul MEDICINĂ

În atenția candidaților

Ministerul Sănătății pune la dispoziția candidaților pagina web repartitie.ms.ro unde se pot urmări în timp real: poziția la care s-a ajuns în timpul repartiției, locurile și posturile rămase disponibile.

În data de 26.11.2022 se fac teste, urmând ca începând cu data de Duminică, 27.11.2022 să fie prezentate datele reale.

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie 2022 prin teleconferinţă, începând cu ora 8:30. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta numai candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția – NU poate fi depășită capacitatea sălii și va fi respectată distanțarea impusă de organizatori !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.
 • Pentru evitarea aglomerației în zona locației de repartiție, candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu aproximativ 1 oră înainte de ora estimată pentru a alege loc/post.
 • Pentru informarea candidaților Ministerul Sănătății va pune la dispoziția acestora în zilele repartiției un site web public pe care pot urmări evoluția repartiției, cu actualizare în fiecare minut.
 • Potrivit metodologiei de concurs „Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • duminică, 27 noiembrie 2022 – în intervalul 8:30 – 12:00 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 27 noiembrie 2022 – în intervalul 12:30 – 15:30 – domeniul farmacie
 • duminică, 27 noiembrie 2022 – în intervalul 16:00 – 20:30 – domeniul medicină
 • luni, 28 noiembrie 2022 – în intervalul orar 8:30 – 20:30 – continuare domeniul medicină
 • marți, 29 noiembrie 2022 – începând cu ora 8:30 – continuare domeniul medicină
 • Lista locațiilor în care se organizează repartiția
Clasificarea finală a candidaților

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat – sesiunea 20 noiembrie 2022
 Clasificare medicină
 Clasificare medicină dentară
 Clasificare farmacie

Informații suplimentare privind alegerea locurilor și posturilor scoase la concurs se vor afișa ulterior pe acest site.

Metodologie de concurs – modificare

Aducem la cunoștință celor interesați modificările la Metodologia de concurs.

 Metodologia de concurs – modificare 03.11.2022

Contestații
Grile corecte

Comunicatul Comisiei Centrale

Punem la dispoziția celor interesați comunicatul Comisiei Centrale de Rezidențiat referitor la contestațiile depuse de candidați privind modul de alcătuire a întrebărilor la Concursul Național de Rezidențiat – sesiunea 20 noiembrie 2022
 Comunicat

Grilele corecte DEFINITIVE după anularea întrebărilor

Nr.Caiet tipMEDICINAMEDICINA DENTARAFARMACIE
1Caiet tip Adescarcadescarcadescarca
2Caiet tip Bdescarcadescarcadescarca
3Caiet tip Cdescarcadescarcadescarca
4Caiet tip Ddescarcadescarcadescarca

 

Grilele corecte

Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet
20.11.2022

Nr.Caiet tipMEDICINAMEDICINA DENTARAFARMACIE
1Caiet tip Adescarcadescarcadescarca
2Caiet tip Bdescarcadescarcadescarca
3Caiet tip Cdescarcadescarcadescarca
4Caiet tip Ddescarcadescarcadescarca
Repartiția pe săli

Retragere liste
20.11.2022

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR) și faptul că listele și-au îndeplinit scopul pentru care au fost publicate, pentru asigurarea confidențialității rezultatelor concursului, listele cu candidații înscriși se retrag de pe site.

📌 Repartiția pe săli – MEDICINĂ

📌 Repartiția pe săli – MEDICINĂ DENTARĂ

📌 Repartiția pe săli – FARMACIE

LOCAȚII EXAMEN DE REZIDENȚIAT 2022 ‼

Listele candidaților înscriși

Publicăm mai jos listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 20 noiembrie 2022, pentru cele 6 centre universitare.

Listele de mai jos – listele definitive – după verificările suplimentare efectuate în data de 08.11.2022. Ca urmare a ordonării alfabetice a candidaților codurile de concurs au fost regenerate.

Orice mică inadvertență între numele înscris în actul de identitate și numele înscris pe listă va fi consemnată în procesul verbal al sălii urmând a fi corectată după concurs, înaintea emiterii ordinului de confirmare a rezultatelor concursului.

Numărul de concurs din aceste liste este DEFINITIV.

Numerotarea candidaților este unică pe țară, începe cu nr. 1 la domeniul medicină, centrele de concurs sunt în ordine alfabetică, continuă cu domeniul medicină dentară și domeniul farmacie.

Actualizat: 08.11.2022 ora 19:00

NR.CENTRUL UNIVERSITARMEDICINĂMEDICINĂ DENTARĂFARMACIETOT CENTRUL UNIVERSITAR
1BUCUREȘTIdescarcădescarcădescarcădescarcă
2CLUJ-NAPOCAdescarcădescarcădescarcădescarcă
3CRAIOVAdescarcădescarcădescarcădescarcă
4IAȘIdescarcădescarcădescarcădescarcă
5TG. MUREȘdescarcădescarcădescarcădescarcă
6TIMIȘOARAdescarcădescarcădescarcădescarcă

Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm numărul candidaților înscriși pe centre universitare și domenii de concurs.

Actualizat distribuția pe domenii 04.11.2022 ora 19:00

NR.CENTRUL UNIVERSITARMEDICINĂMEDICINĂ DENTARĂFARMACIETOTAL
1BUCUREȘTI2.0907987483.636
2CLUJ-NAPOCA7712783831.432
3CRAIOVA5831742491.006
4IAȘI1.0243923361.752
5TG. MUREȘ490197218905
6TIMIȘOARA1.0073202721.599
 Total5.9652.1592.20610.330

Suplimentare 1 post

Ministerul Sănătății anunță pe cei interesați suplimentarea posturilor scoase la concurs cu 1 post conform comunicatului de mai jos.

 Comunicat suplimentare 1 post

Locuri și posturi

Pentru cei interesați publicăm locurile și posturile scoase la concurs – sesiunea 20 noiembrie 2022.

 LOCURI scoase la concurs
 POSTURI scoase la concurs

Comunicat

Aducem la cunoștință celor interesați că perioada de de înscriere la concursul de rezidențiat se modifică cu 1 zi (față de proiectul afișat în transparență decizională) pentru modificare și publicare în Monitorul Oficial.
Astfel, perioada de înscriere va fi 13 – 25.10.2022.
Prezentăm în comunicatul de mai jos punctul de vedere al Ministerului Sănătății privind procentul de promovare

 Comunicat