Domeniul vizat: 4. Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

Titlul proiectului: CONSOLIDAREA ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI PRIN ȘI PENTRU STUDENȚI ȘI DOCTORANZI ÎN CADRUL UMFVBT

Acronimul proiectului: SAStart Health

Data de începere a proiectului: 29/03/2022

Data de finalizare a proiectului: 16/12/2022

Scopul proiectului: Scopul principal al proiectului este dezvoltarea, încurajarea și sprijinirea abilităților antreprenoriale ale studenților și absolvenților (primii 3 ani de la finalizarea studiilor) UMFVBT fiind centrat pe facilitarea implementării de societăți funcționale dar și formare de formatori. Se prevede identificarea de colaborări antreprenoriale de succes, cu impact bazat pe cerere și ofertă avantajoasă.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0474

Manager proiect: Prof. univ. dr. Codruța Marinela ȘOICA


 

Targeted area: 4. Supporting the activities of student entrepreneurial societies (SAS) within universities

Project title: CONSOLIDATION AND DEVELOPMENT OF STUDENT ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES THROUGH AND FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS WITHIN THE FRAMEWORK OF UMFVBT

Project acronym: SAStart Health

Start date: 29/03/2022

End date: 16/12/2022

Project goal: The main goal of the project is to develop, encourage and support the entrepreneurial skills of students and UMFVBT graduates (the first 3 years after completing their studies) being focused on facilitating the implementation of functional companies but also the training of trainers. It foresees the identification of successful entrepreneurial collaborations, with impact based on advantageous demand and supply.

Project code: CNFIS-FDI-2022-0474

Project Manager: Professor Codruța Marinela ȘOICA