Domeniul vizat: 4. Susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților

Titlul proiectului: Dezvoltarea continua a acțiunilor antreprenoriale studențești prin și pentru studenți și absolvenți în cadrul UMFVBT

Acronimul proiectului: SAStart Health

Data de începere a proiectului: 27/03/2023

Data de finalizare a proiectului: 15/12/2023

Scopul proiectului: Principalul scop al proiectului este legat de stimularea aptitudinilor antreprenoriale ale studenților și absolvenților (primii 3 ani de la finalizarea studiilor) UMFVBT. Este vizată realizarea de colaborări antreprenoriale de succes, cu formarea tinerilor în această direcție, ținând cont de schimbările accelerate a sistemului medical modern cu contribuție majoră la binele comunității.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2023-F-0450

Manager proiect: Prof. univ. dr. Codruța Marinela ȘOICA

Buget proiect: 120000 lei

Obiectivele proiectului

Ob. I. Dezvoltarea de competențe și abilități antreprenoriale pentru studenți, doctoranzi și absolvenți în primii trei ani de la finalizarea studiilor (lunile 2-9) În cadrul acestui obiectiv au loc mai multe activități menite să: (i) dezvolte grupul SAStart Health în vederea continuării promovării acțiunilor antreprenoriale studențești, (ii) îmbogățească volumul de cunoștințe antreprenoriale în rândul studenților, (iii) faciliteze colaborarea mentor-student. Concomitent au loc manifestări interdisciplinare de conectare antreprenorială a domeniilor sănătate, economic cultural (ex. „Săptămâna antreprenoriatului în UMFVBT” ediția a II-a) și desfășurarea programului „Antreprenoriatul între vis și realitate” (a doua ediție) cu scopul realizării de training-uri și ateliere de lucru la sediul unor firme/organizații recunoscute în prezența unor antreprenori de succes. Se pregătesc materiale destinate informării și orientării studenților împreună cu alte structuri interconectate (organizaţiile studenţeşti legal constituite în instituţie, structurile de alumni, centrele de consiliere şi orientare în carieră).
Ob. II. Sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților, doctoranzilor și absolvenților din primii trei ani de la finalizarea studiilor (lunile 3-9) Se desfășoară sesiuni speciale de expunere, selecție/planificare finanțare a planurilor de idei și afaceri innovative (concept Health-Art-Community) cu implicarea studenților voluntari, realizarea de materiale de promovare, stabilirea de comisii de analiză și facilitarea contactului cu posibili investitori.
Ob. III. Managementul proiectului (lunile 1-9)
Este asigurat pe toată perioada proiectului și presupune supravegherea si coordonarea activităților propuse în proiect. Se realizează totodată toată partea birocratică (acte ale mebrilor echipei, proceduri de achiziții, rapoarte etc.)

Rezultate asumate

R1 – planul actualizat de acțiuni SAStart Health (regulamente și proceduri actualizate)
R2 – minim 1 curs de susținere a antreprenoriatului studențesc
R3 – un club al antreprenorilor (Health-Art-Community)
R4 – completarea bazei de date cu mentori
R5 – min. 2 acțiuni de mentorat pentru min 50 studenți
R6 – organizarea de workshop-uri (minim 4) și conferințe (minim 2) cu participarea studenților, mentorilor, colaboratorilor, antreprenorilor de succes în cadrul ediției a doua a evenimentului „Săptămâna antreprenoriatului în UMFVBT”;
R7 – contracte de colaborare/parteneriat cu firme/organizații/companii din domeniu și domenii conexe (minim 4 contracte/acorduri de parteneriat)
R8 – Programul „Antreprenoriatul între vis și realitate II” – stagii de practică pentru min 10 studenți; training-uri la sediul unor companii (participare min. 20 studenți)
R9 – completarea paginii de internet SAStart Health prin adăugarea de noi funcționalități
R10 – o competiție de planuri de afaceri si un targ de expunere a planurilor de afaceri sub egida Health-Art-Community; acordarea de burse studenților implicați (pentru minim 6 studenți)
R11 – acorduri de colaborare cu alte SAS din domeniu și domenii conexe
R12 – Conceptul Health Lounge Space, spațiu destinat relațiilor cu mediul socio-economic
R13 – Contracte de muncă, pontaje, state de plată, rapoarte de activitate pentru tot personalul implicat
R14 – Planurile organizatoric și de achiziții
R15 – rapoarte de progres (2), referate de necesitate, rapoarte tehnice și finaciare (2), raport de implementare (1)