Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante:  Secretar III

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: cariere@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120.

Anunț – Secretar III

Model Curriculum vitae

PROCES-VERBAL privind selecția dosarelor depuse

Rezultatul probei scrise

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS