Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante: Șef Serviciu Pază și P.S.I.

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii, e-mail: cariere@umft.ro, sau telefon: 0256 499 120.

Anunț – Șef Serviciu Pază și P.S.I.

Model Curriculum vitae

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul privind proba scrisă

Rezultatul privind proba practică

Rezultatul privind proba interviu

Rezultatul final