În atenția tuturor studenților Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,

În conformitate cu metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de examinare a studenților în sistem on-line, aferent semestrului II al anului universitar 2019-2020 în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”din Timișoara, examinarea la distanță, în variantele 1 și 2 (teoretic grilă) se va desfășura prin intermediul testelor grilă, completate la distanță, prin intermediul platformei de examinare classmarker.com.

Pentru familiarizarea studenților cu această modalitate de testare, la nivelul universității noastre se va organiza, în data de Miercuri, 27 Mai 2020, o simulare a examinărilor on-line, simulare la care vor putea participa toți studenții universității.

Simularea examenului va fi 100% identică procedural și din punct de vedere al soluției tehnice implementate, cu examenele din sesiune.

Întrebările utilizate vor fi întrebări strict orientative, nu neapărat din materia de examene și, desigur, punctajul obținut la simulare nu contează în procesul de evaluare. Simularea nu are menirea de a antrena studenții din punct de vedere al cunoștințelor pentru examinare ci doar de a-i familiariza pe aceștia cu soluția tehnică implementată.

Pentru simulare, susținerea va fi organizată pe mai multe paliere orare in cursul zilei de miercuri în funcție de programul și anul de studiu. Pentru buna desfășurare a simulării este foarte importantă înscrierea studenților strict la examinările aferente seriilor lor (aspect de asemenea de importanță critică și pentru susținerea examenelor reale din sesiune).

Programarea studenților la simularea examinării on-line poate fi consultată pe site-ul universității, rubrica Studenți -> Simulare examene online.

http://www.umft.ro/simulare-examene-online_829

Linkurile de acces vor fi publicate pe aceeași pagină cu aproximativ două ore înainte de ora programată pentru începerea simulării (separat pe programe și ani de studiu). Examenul poate fi accesat de pe orice dispozitiv conectat la internet: PC, Mac, tabletă, smartphone.

În cazul apariției de dificultăți tehnice, puteți contacta echipa tehnică responsabilă de procesul de examinare online la: suport.examene@umft.ro

 ––––––––––

To the attention of all students of the Victor Babes University of Medicine and Pharmacy of Timisoara. 

According to the methodology regarding the organizing and conducting of the on-line examination process for the 2nd semester of the 2019-2020 university year in the Victor Babes University of Medicine and Pharmacy of Timisoara, the examination for versions 1 and 2 (theory exam by MCQs) will be done through multiple choice questions (MCQs) on the classmarker.com online platform.

In order to familiarize students with this examination method, our university will organize an exam simulation on Wednesday, May 27th, 2020, in which all students can participate on a voluntary basis.

This exam simulation will be 100% identical with the exams from the official exam session with regards to the process and all technical aspects involved.

The questions used in this exam simulation will be general in nature, not necessarily from any subject matter, and the obtained scores does not count for the official evaluation process.  The goal of this simulation is not to test the student’s knowledge, but rather to become familiar with the technical aspects of this process. 

For this simulation, the exams will be organized in several time slots on Wednesday, according to faculty and year of study. For the smooth running of the simulation it is very important that the students participate only in the exams corresponding to their allocated time slot (an aspect of paramount importance for the real exams in the official exam session as well). 

The schedule of the on-line exam simulation can be viewed on the university website at Students -> On-line exam simulation.

http://www.umft.ro/simulare-examene-online_829

The access links will be posted on the same webpage approximately two hours before the scheduled time of the exam simulation for each faculty and year of study. 

The exams may be accessed using any device connected to the internet: PC, Mac, tablet, or smartphone.

For technical issues you may contact the organizing team at: suport.examene@umft.ro

  ––––––––––

 À l’attention de tous les étudiants de l’Université de Médecine et de Pharmacie „Victor Babeș” de Timișoara, 

Conformément à la méthodologie concernant l’organisation et le développement du processus d’examen des étudiants correspondant au deuxième semestre de l’année académique 2019-2020 au sein de l’Université de Médecine et Pharmacie „Victor Babeș” de Timișoara, l’examen à distance, dans les variantes 1 et 2 (examen théorique grille), sera effectué à travers des tests de grille, complétés à distance, par la plateforme d’examens classmarker.com.

Afin de familiariser les étudiants avec cette méthode de test, au niveau universitaire, une simulation d’examens en ligne sera organisée le mercredi 27 mai 2020, à laquelle tous les étudiants pourront participer. 

La simulation de l’examen sera 100% identique du point de vue procédural et de la solution technique mise en œuvre, avec les examens de la session. 

Les questions utilisées seront des questions strictement indicatives, pas nécessairement dans le domaine des examens et, bien sûr, le score obtenu lors de la simulation n’a pas d’importance dans le processus d’évaluation.  La simulation ne vise pas à former les étudiants en termes de connaissances pour l’examen mais uniquement à les familiariser avec la solution technique mise en œuvre. 

Pour la simulation, l’examen sera organisé à plusieurs niveaux le mercredi en fonction du programme et de l’année d’études.  Pour le bon développement de la simulation, il est très important d’inscrire les étudiants strictement aux examens liés à leur série (aspect également d’importance critique pour passer les vrais examens de la session). 

La programmation des étudiants pour la simulation d’examen en ligne se trouve sur le site Web de l’université dans la section Studenti -> Simulare examene online 

http://www.umft.ro/simulare-examene-online_829

Les liens d’accès seront publiés sur la même page environ deux heures avant l’heure de début prévue de la simulation (séparément par programmes et années d’études).

Les examens sont accessibles à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet : PC, Mac, tablette ou smartphone.

Pour les problèmes techniques, vous pouvez contacter l’équipe organisatrice à : suport.examene@umft.ro