Conform Ordinului Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 20565/28.06.2022 de aprobare a Metodologiei de organizare a Taberelor Studenţeşti, Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara i-au fost repartizate un număr de 45 de locuri în tabere studențești.

În perioada 05.07.2022 – 10.07.2022, studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele Studențești, în anul 2022, pot depune cererea de solicitare (cerere tip – Anexa nr. 4) a unui loc de tabără, completată, prin una dintre următoarele modalităţi:

a) direct la secretariatele facultăţilor, în intervalul orar 14.00 – 15.00;

b) transmiterea la adresa de e-mail a facultății, astfel:

  • Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro
  • Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro
  • Facultatea de Farmacie:decanat.farma@umft.ro

Termenul limită de aplicare: 10.07.2022

Cererile completate și semnate de studenţi vor fi însoţite de documentele justificative, după cum urmează:

  • documente care atestă implicarea acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studenţeşti, legal constituite (diplome/certificate);
  • documente care atestă încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la 5 alin. (1) lit. a)din Metodologia de organizare a Taberelor Studenţeşti 2022;
  • documente care atestă încadrarea studentului în cazurile prevăzute la art. 5, alin (1), lit. b din Metodologia de organizare a Taberelor Studenţeşti 2022 (adeverință cu media obținută, eliberată de secretariatul facultății).

Informații suplimentare se pot obține la:

  • Secretariatele facultăților;
  • Organizațiile studențești din cadrul universității
  • Casa de Cultură a Studenților Timișoara

Metodologie tabere studentesti 2022

Cerere tip – Anexa nr. 4