Potrivit Ordinului Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 20349/04.05.2023 de aprobare a Metodologiei de organizare a Taberelor Studenţeşti, Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara i-au fost repartizate un număr de 72 de locuri în taberele studențești.

Conform art. 4 din OMFTEȘ nr. 20349/04.05.2023, beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti, în perioada vacanţelor de vară şi de iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. Sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, la programul de studii universitare de licenţă, la programul de studii universitare de masterat şi doctorat;
 2. Sunt integralişti respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare şi au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenţilor din anul I;
 3. Sunt studenţi în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006 Legea Tinerilor. 

În perioada 24.05.2023 – 14.06.2023, studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești, în anul 2023, pot depune cererea de solicitare (cerere tip – Anexa nr. 4) a unui loc de tabără, completată, prin una dintre următoarele modalităţi:

 1. direct la secretariatele facultăţilor/Școlii doctorale, în intervalul orar 14.00 – 15.00;
 2. transmiterea la adresa de e-mail a facultății/Școlii doctorale, astfel:
 • Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro
 • Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro
 • Facultatea de Farmacie:decanat.farma@umft.ro
 • Școala doctorală: doctorat@umft.ro

Termenul limită de aplicare: 14.06.2023

Cererile completate și semnate de studenţi vor fi însoţite de documentele justificative, după cum urmează:

 • documente care atestă implicarea în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, ştiinţifice şi sportive gestionate de federaţiile studenţeşti, legal constituite (diplome/certificate);
 • documente care atestă încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la 5 alin. (1) lit. a)din Metodologia de organizare a Taberelor Studenţeşti 2023;
 • documente care atestă încadrarea studentului în cazurile prevăzute la art. 5, alin (1), lit. b din Metodologia de organizare a Taberelor Studenţeşti 2023 (adeverință cu media obținută, eliberată de secretariatul facultății/Școlii doctorale).                                                                                               

Cererea tip (Anexa nr. 4) se poate accesa pe site-ul universității www.umft.ro, Secțiune Avizier Studenți – Tabere studențești 2023.

Informații suplimentare se pot obține la:

 • Secretariatele facultăților/Școlii doctorale;
 • Organizațiile studențești din cadrul universității;
 • Casa de Cultură a Studenților Timișoara.

Metodologie tabere studentesti 2023

Cerere tip – Anexa nr. 4