Candidații declarați admiși la concursul de admitere vor achita contravaloarea în lei a taxei de studii, integral, în perioada 03-09 septembrie 2012, dar nu mai târziu de data de 14 septembrie!
Plata se efectuează în lei, la casieria universității sau prin virament bancar, în contul universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO49TREZ621504601X000504, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de studii – anul de studiu, specializarea”.