A XXI-A EDIŢIE A MIDDLE EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGY(MESPE)

6-8 NOIEMBRIE 2015
TIMI≈ûOARA, ROMÂNIA

OrganizATOR: CLINICA I PEDIATRIE A UNIVERSITĂ≈¢II DE MEDICINĂ ≈ûI FARMACIE „VICTOR BABE≈û”, Timișoara, ROMÂNIA
Asociatia pentru sustinerea clinicii nr.1 Pediatrie