Donarea prin afereză pentru obținerea de trombocite este o modalitate de donare mai puțin cunoscută, despre care ne oferă detalii conf.univ.dr. Rodica Lighezan, director al Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara.