Rememorăm contribuția excepțională a profesorului universitar dr. Ioan Gheorghe Mihalaș la începuturile informaticii medicale în România. Într-o perioadă în care accesul la tehnologii moderne era limitat, prof. Mihalaș a fost un pionier în domeniul informaticii medicale, deschizând noi orizonturi pentru cercetare și practică medicală în țară.

Într-un context de ușoară deschidere și sprijin din partea lumii occidentale, prof. Mihalaș a beneficiat în anii ’70 de o bursă Fullbright în Statele Unite ale Americii, unde a avut oportunitatea să lucreze cu tehnologii avansate în domeniul medical.

Întorcându-se în țară, prof. Mihalaș a continuat să lucreze în domeniul prelucrării datelor medicale, confruntându-se cu limitările infrastructurii disponibile. Cu toate acestea, el a reușit să obțină rezultate remarcabile, care au generat un interes crescând pentru informatica medicală în România și a potențialului uriaș al acesteia.

Prin implicarea sa activă în organizarea primelor conferințe naționale de informatică medicală și prin contribuțiile sale substanțiale la dezvoltarea programelor analitice pentru spitale, prof. Mihalaș a fost un catalizator al evoluției acestui domeniu nu doar în Timișoara, ci la nivel național.

În anii următori, prof. Mihalaș și echipa sa au luptat pentru recunoașterea informaticii medicale ca disciplină distinctă, reușind să instituie un cadru academic solid pentru formarea viitoarelor generații de specialiști în informatica medicală.

Astăzi, datorită viziunii și dedicării prof. Mihalaș și a altor pionieri în domeniul informaticii medicale, Timișoara și România se bucură de o comunitate puternică de specialiști care îmbunătățesc calitatea asistenței medicale și facilitează cercetarea în domeniul sănătății.