Printre activităţile de bază ale acestui direcție se regăsesc următoarele:

  • Asigură întreţinerea şi repararea bunurilor din patrimoniu
  • Coordonează şi verifică toate lucrările de investiţii, consolidări, reparaţii capitale, curente şi de întreţinere ce se execută la clădiri
  • Organizează achiziţiile publice de lucrări
  • Asigură documentaţiile tehnice pentru promovarea investiţiilor
Nume şi prenumeFuncţiaDate de contact
ing. Grecu GruiaDirector Tehnictel: 0256-204400 int 1426
email:gruia@umft.ro
Adresa Timişoara, România, Str. Regiment 13 Călăraşi, Nr. 3
Program audienţe: 12.00-14.00
sing. Călărăşanu MirceaŞef Birou Tehnictel: 0256-204400 int 1426
Adresa Timişoara, România, Str. Regiment 13 Călăraşi, Nr. 3
Program audienţe: 9.00-14.00

 

Serviciul Aprovizionare, Achiziții Publice și Transport

Acest serviciu:

  • procură prin licitaţie, conform legislaţiei în vigoare, materialele, obiectele de mică valoare şi mijloacele fixe necesare procesului didactic şi administrativ
  • asigură contractarea de servicii reparaţii şi întreţinere tehnică medical ă de laborator şi tehnică de calcul
Nume și prenumeFuncțiaDate de contact
ing. Sbârnă SeverȘef Serviciu Aprovizionare
și Achiziții Publice
Tel/fax:0256221554 sau 0256-204400 int 1426,
E-mail: achizitii@umft.ro
Program audiențe: 12.00-14.00
loan CrăciunAdministrator FinanciarTel/fax :0256221554 sau 0256-204400 int 1408,
E mail: icraciun@umft.ro
Cristinel FilipAdministrator FinanciarTel/fax 0256221554 sau 0256-204400 int 1408,
E mai: cristinel.filip@umft.ro
Gabriela – Cristina UrsanAdministrator FinanciarTel/fax 0256221554 sau 0256-204400 int 1408,
E mail: ursan@umft.ro
Laurențiu MindaAdministrator FinanciarTel/fax 0256221554 sau 0256-204400 int 1408,
E-mail: minda.laurentiu@umft.ro
Mihaela SecoșanMagazie – Depozit CentralTel/fax: 0256-204400 int 1470,
E-mail: secosan.mihaela@umft.ro
Maria ViruzabMagazie – Depozit CentralTel/fax 10256221554 sau 0256-204400 int 1470,
E-mail:
Ciocan Marius AntoniuMagazie – Depozit CentralTel/fax 10256221554 sau 0256-204400 int 1470,
E-mail:

Compartimentul Transport și Parc Auto

Cîmpean Ioan GheorgheAdministrator FinanciarTel/fax 0256221554 sau 0256-204400 int 1470,

E-mail:igcimpean@umft.ro

Dan BărgăoanuGaraj AutoTel/fax 0256221554
Tudor OvidiuGaraj AutoTel/fax 0256221554
Florea NeculaiGaraj AutoTel/fax 0256221554
Raț MirceaGaraj AutoTel/fax 0256221554
Martin Augustin EugenGaraj AutoTel/fax 0256221554


COMPARTIMENTUL PREVENŢIA, PROTECŢIA ŞI SECURITATEA IN MUNCĂ

Atribuţiile compartimentului:

  • se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi a celor de protecţie a sănătăţii, ţinând seama de mărimea subunităţilor şi de riscurile la care sunt expuşi salariaţii
  • asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare
Nume şi prenumeFuncţiaDate de contact
sing. Călărăşanu Mirceaşef compartimenttel.: 0256-204400 int 1426
Program de audienţe: 9.00 – 14.00