Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara susține, la rândul său, dezvoltarea unei rețele naționale de spitale universitare, care pot contribui la îmbunătățirea sistemului public de sănătate din România, aducând beneficii importante atât pentru pacienți, cât și pentru medicii rezidenți și studenți.

Rectorul UMF „Victor Babeș” Timișoara, prof. univ. dr. Octavian Crețu, consideră că spitalele universitare au un impact semnificativ în creșterea accesului la servicii medicale de calitate, precum și în pregătirea și formarea resursei umane din sănătatea românească.

“Dezvoltarea  spitalelor  universitare  este  esențială  pentru  a  asigura  accesul  la  îngrijire medicală de înaltă calitate. Aceste spitale oferă servicii medicale specializate, oportunități de cercetare medicală avansată, precum și o platformă importantă pentru pregătirea și formarea viitorilor medici și asistenți medicali. În cadrul spitalelor universitare, care beneficiază de tehnologie modernă în medicină, atât studenții, cât și medicii rezidenți au oportunitatea să se pregătească și să își dezvolte competențele medicale prin practică și formare clinică. În plus, spitalele universitare joacă un rol important în cercetarea medicală, fiind un loc ideal pentru realizarea de studii clinice și pentru testarea de noi tratamente și terapii. Aceste cercetări sunt esențiale  pentru  îmbunătățirea  calității  îngrijirii  medicale  și  dezvoltarea  în  ansamblu  a inovației în sănătate”, a precizat prof. univ. dr. Octavian Crețu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

Spitalele universitare reprezintă unități medicale asociate Universităților de Medicină și au un rol important  în furnizarea de servicii medicale de calitate, formarea resursei umane din sănătate și promovarea inovației și a cercetării în domeniul medical.

Timișoara este al cincilea mare oraș din România, deservește o populație de peste 250.000 de cetățeni, potrivit datelor ultimului recensământ și beneficiază de funcționarea în cadrul municipiului a uneia dintre cele șase Universități de Medicină și Farmacie tradiționale din România:   Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor   Babeș”, parte a Alianței Universitare G6-UMF.