S-a deschis apelul Marie Skłodowska-Curie Actions MSCA Doctoral Networks 2022 (HORIZON-MSCA-2022-DN-01).

Apelul s-a deschis aici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01

Anexat este Ghidul aplicantului.

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15.11.2022.

Alte informatii: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks 

A fost publicat un nou program de lucru MSCA. Cuprinde informatii necesare pentru scrierea propunerilor de proiect MSCA.

In plus, reteaua Punctelor Nationale de Contact MSCA (MSCA NCP) a publicat formulare de cautare a partenerilor si, respectiv, a eventualilor bursieri. Daca doriti sa cautati parteneri pentru un proiect MSCA de tipul Retele doctorale, completati formularul anexat. 

De asemenea, reteaua MSCA NCP are un proiect prin care s-a creat o platforma pentru gasirea partenerilor si potentilalilor bursieri. Puteti sa creati profiluri aici:

https://msca.b2match.io

Deocamdata sunt 388 de participanti, printre care puteti gasi parteneri.

O alta platforma, a Comisiei Europene, in care puteti crea profiluri de institutie-gazda pentru cercetatori internationali este EURAXESS. De asemenea, veti gasi profiluri de cercetatori:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/posting 

In acest moment, pe pagina EURAXESS sunt 10846 de posturi in cercetare publicate. 

Pentru obținerea avizului etic, studenții doctoranzi din cadrul UMFVBT trebuie să completeze:

 1. Documentația în vederea obținerii avizului comisiei de etică pentru studii doctorale 
 2. Formularul de consimțământ informat elaborat specific / dedicat, în cazul studiilor clinice pentru studiul doctoral realizat de către studentul doctorand.

Documentele se transmit doamnei Prof. Univ. Dr. Alexandra Enache pe  adresa esanda2000@yahoo.com sau enache.alexandra@umft.ro 

IML Timisoara Str. Ciresului nr. 1A 300610 Timisoara Tel./Fax: 0256 466001

În conformitate cu Hotărârea Senatului UMFVBT Nr. 24/7135/24.06.2020, Senatul Universitar aprobă următoarele reglementări privind plata / decontul taxelor de publicare în reviste indexate ISI astfel:

 • IF 0.5 – 0.99 max 500 euro
 • IF 1 – 1.99 max 1500 euro
 • IF 2 – 2.99 max 2000 euro
 • IF 3 – 3.99 max 2500 euro
 • IF 4 – 5.99 max 3000 euro
 • IF 6 – 7.99 max 4000 euro
 • IF 8 – 10 max 5000 euro
 • IF – >10 în limita a 8000 euro
 • Pentru capitolele de carte în edituri indexate – internațional – plata/decontul va fi în limita a maximum 500 euro per capitol;
 • Pentru plata/decontul articolelor indexate ISI vor fi luate în considerare doar case report, original paper și review la care primul autor și minim 50% din autori sunt din Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara.

Prevederile hotărârii se aplică și în cazul doctoranzilor care nu au contract de muncă cu universitatea dar conducătorul de doctorat este din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, cu mențiunea că plata/decontul se va face din bugetul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD).

Pentru decontarea/plata articolelor se depune la Secretariatul Școlii Doctorale următoarele: