ANUL I

STUDII DOCTORALE AVANSATE

DISCIPLINE OBLIGATORII:

 1. Metodologia cercetării ştiinţifice – 6 credite
 2. Etica cercetării ştiinţifice, Legislatie Eupeana in cercetare – 6 credite
 3. Comunicare si prezentare orala, biostatistica – 6 credite
 4. Documentarea, redactarea şi publicarea articolelor științifice – 6 credite
 5. Proiectarea şi managementul granturilor – 6 credite
 6. Etică şi integritate academică – 6 credite
 7. Modele experimentale în cercetare – 5 credite

DISCIPLINE OPŢIONALE (la alegere minim 2 din 9, 2 credite):

 1. Biotehnologii medicale
 2. Tehnici moderne în cercetarea medicală şi farmaceutică
 3. Bioinformatica şi genomica aplicată în cercetare
 4. Medicina si cercetarea bazată pe dovezi
 5. Nanomateriale si nanomedicina
 6. Cercetarea medico-farmaceutică în domeniul produselor naturale
 7. Metode computaționale în cercetarea medicală și farmaceutică
 8. Competențe antreprenoriale în domeniul Sănătate
 9. Metode specifice cercetării clinice. Trialuri clinice

Toate cursurile sunt susţinute de cadre didactice, conducători de doctorat sau abilitaţi în domeniu (sau care îndeplinesc criterii de abilitare) conferenţiari sau profesori din cadrul IOSUD – UMF “Victor Babeş” din Timişoara cu contract pe perioadă nedeterminată, conform deciziei CSUD-CSD.

Toate cursurile se adresează studenţilor- doctoranzi şi sunt susţinute de cadre didactice din domeniile Medicină, Farmacie, Medicină Dentară, Interferența acestor studii complexe asigură un parcurs complet în etapele pregătirii avansate, din cadrul studiilor universitare de doctorat.

Pentru anul universitar 2022-2023 se acordă 15 credite pentru proiectul de cercetare ştiintifică avansată, care se întocmește conform documentelor aferente și a unei structuri prestabilite. Susținerea proiectului de cercetare se face în fața comisiei de îndrumare, la nivelul școlilor doctorale, fiind compusă din trei cadre didactice.

La finele programului de pregatire avansată doctorandul obține 60 de credite obligatorii.

📌 Structura proiectului de cercetare ştiinţifică avansată

ANUL II-IV

PROGRAMUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pregatirea cuprinde susținerea a minim 3 referate Domeniul Medicină, Farmacie și minim 2 referate domeniul Medicină Dentară, pe parcursul acestei etape.

În fiecare an, studentul doctorand trebuie să prezinte dovezi ale activitătii de cercetare desfășurate și o monitorizare din partea conducătorului de doctorat.

Pe parcursul fiecarui an studentul doctorand va prezenta date referitoare la activitatea din cadrul pregătirii şi derulării activităţii de cercetare.

Se recomandă ca ultimul an să fie dedicat redactării tezei de doctorat.

Întreruperea activităţii de doctorat (maximum 2 ani) se poate face în timpul alocat celor 4 ani de studii doctorale, doar în urma aprobarii în cadrul CSUD și după caz CSD, printr-o solicitare formulată de către studentul doctorand.

Programul de studii universitare de doctorat se poate întrerupe în următoarele situații: motive medicale, efectuarea concediului pentru sarcină și lăuzie sau a concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului. Pentru fiecare întrerupere Senatul UMFVBT emite o rezoluţie finală la cererea de întrerupere a studentului doctorand. Dacă studentul – doctorand este la forma cu frecvenţă, cu bursă, acesta nu va mai beneficia de bursă în această perioadă, iar în cazul în care studentul – doctorand este la forma cu taxă, acesta va urma reglementările în vigoare din cadrul IOSUD legate de perioada de întrerupere. Prelungirea activităţii de doctorat (maximum 2 ani) se poate solicita după trecerea celor 4 ani de studii doctorale conform reglementărilor în vigoare. Pentru fiecare prelungire Senatul UMFVBT emite o rezoluţie finală la cererea de prelungire a conducătorului de doctorat pentru studentul doctorand coordonat.

Director CSUD,
Prof. Univ. Dr. habil. Cristina Adriana Dehelean

Pentru obținerea avizului etic, studenții doctoranzi din cadrul UMFVBT trebuie să completeze:

 1. Documentația în vederea obținerii avizului comisiei de etică pentru studii doctorale 
 2. Formularul de consimțământ informat elaborat specific / dedicat, în cazul studiilor clinice pentru studiul doctoral realizat de către studentul doctorand.

Documentele se transmit doamnei Prof. Univ. Dr. Alexandra Enache pe  adresa esanda2000@yahoo.com sau enache.alexandra@umft.ro 

IML Timisoara Str. Ciresului nr. 1A 300610 Timisoara Tel./Fax: 0256 466001

În conformitate cu Hotărârea Senatului UMFVBT Nr. 24/7135/24.06.2020, Senatul Universitar aprobă următoarele reglementări privind plata / decontul taxelor de publicare în reviste indexate ISI astfel:

 • IF 0.5 – 0.99 max 500 euro
 • IF 1 – 1.99 max 1500 euro
 • IF 2 – 2.99 max 2000 euro
 • IF 3 – 3.99 max 2500 euro
 • IF 4 – 5.99 max 3000 euro
 • IF 6 – 7.99 max 4000 euro
 • IF 8 – 10 max 5000 euro
 • IF – >10 în limita a 8000 euro
 • Pentru capitolele de carte în edituri indexate – internațional – plata/decontul va fi în limita a maximum 500 euro per capitol;
 • Pentru plata/decontul articolelor indexate ISI vor fi luate în considerare doar case report, original paper și review la care primul autor și minim 50% din autori sunt din Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara.

Prevederile hotărârii se aplică și în cazul doctoranzilor care nu au contract de muncă cu universitatea dar conducătorul de doctorat este din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, cu mențiunea că plata/decontul se va face din bugetul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD).

Pentru decontarea/plata articolelor se depune la Secretariatul Școlii Doctorale următoarele: