Dosare de abilitare

Procesul de evaluare în vederea abilitarii cuprinde trei etape:

Verificarea îndeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii specifice fiecarui domeniu;
Evaluarea calităţii stiintifice a candidatului se face prin analiza dosarului depus şi cuprinde:
Curriculum vitae al candidatului;

Teza de abilitare;

Portofoliu de maxim 10 lucrări ştiinţifice considerate relevante de către candidat, elaborate în domeniul de doctorat vizat.

Susţinerea în şedinţă publică a tezei de abilitare

 
  • Dosare de abilitare 2021

    Dehelean Liana Tatu Carmen Sofica Murariu Marius Sorin Pricop Marius Octavian Crăiniceanu Petrișor Zorin Enătescu Virgil Radu Hogea Lavinia Maria Roșca Elena Cecilia Ildiko Luca Constantin – Tudor

     
  •