Reglementări

 
 • Reglementări INSTITUȚIONALE

  CERCETARE Regulamentul de înfiinţare, recunoaştere şi funcţionare a centrelor în cadrul UMFVBT  Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul UMFVBT COMPARTIMENTUL ARHIVĂ P.O. privind arhivarea, păstrarea şi utilizarea documentelor din […]

   
 •  
 • Reglementări STUDENȚI

  METODOLOGII METODOLOGIA DE EXAMINARE ȘI NOTARE A STUDENŢILOR ÎN CADRUL UMFVBT 2020 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE EXAMINARE A STUDENȚILOR/MASTERANZILOR/DOCTORANZILOR ÎN SISTEM ON-LINE AFERENT ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021, ÎN […]

   
 •  
 • Reglementări ADMITERE

  Admitere CICLUL LICENȚĂ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN CADRUL UMFVBT SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2021 Admitere CICLUL MASTERAT METODOLOGIA DE […]

   
 •