Reglementări

 
 • Reglementări INSTITUȚIONALE

  Cercetare REGULAMENT CENTRE de cercetare Compartimentul Arhivă PROCEDURA OPERATIONALA ARHIVAREA, PASTRAREA $I UTILIZAREA DOCUMENTELOR DIN ARHIVA Nomenclatorul arhivistic UMFVBT 2016 Nomenclator arhivistic umfvbt Indicator termene de pastrare a documentelor primite […]

   
 •  
 • Reglementări STUDENȚI

  Metodologii METODOLOGIA DE EXAMINARE ȘI NOTARE A STUDENŢILOR ÎN CADRUL UMFVBT 2020 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE EXAMINARE A STUDENȚILOR/MASTERANZILOR/DOCTORANZILOR ÎN SISTEM ON-LINE AFERENT ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021, ÎN […]

   
 •  
 • Reglementări ADMITERE

  Admitere CICLUL LICENȚĂ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI DE ADMITERE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA […]

   
 •